Képviselő-testület 265/2021. (V.27.) határozata
Határozat adatai
Határozat száma 265/2021. (V.27.)
Határozat címe méltányossági lakáscsere iránti kérelem elbírálásáról ​(K-né Sz. N. kérelme)
Ülés adatai
Önkormányzat BUDAPEST FŐVÁROS XIV. KERÜLET ZUGLÓ ÖNKORMÁNYZATA Tárgyaló testület Képviselő-testület
Ülés dátuma 2021.05.27 Ülés típusa Rendes
Tárgyalt napirendi pont száma 123-254/2021
Végrehajtási jellemzők
Felelős
Határozat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete
265/2021. (V. 27.)  önkormányzati határozata
méltányossági lakáscsere iránti kérelem elbírálásáról
(K-né Sz. N. kérelme)

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzettel kapcsolatban kiadott Kormányrendeletekre – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete jogkörében eljárva a polgármester úgy dönt, hogy:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 59. § (3) bekezdése alapján e határozat meghozatala tekintetében a Városfejlesztési Bizottság hatáskörét visszavonja és úgy dönt, hogy:

hozzájárul ahhoz, hogy K.-né Sz. N. - az 1148 Budapest, ..... u. ..... ..... em. ..... szám alatti, - 36 m2 alapterületű, 1 szobás, komfortos komfortfokozatú - önkormányzati tulajdonú lakás lakásbérleti szerződésének egyidejű megszüntetése mellett az 1148 Budapest, ..... útja ..... ..... em. ..... szám alatti, - 50 m² alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú, 2 szobás, - önkormányzati tulajdonú lakásra, határozatlan időre szóló lakásbérleti szerződést kössön.

 

Határidő: kiértesítésre: a döntésről szóló határozat hitelesítését követő 15 nap
Felelős: Busznyák Imre elnök (Főmérnökség/Lakáshasznosítási Osztály vezetője útján)